top of page
cropped-logo1.png

SDI - Strength Deployment Inventory

Ett verktyg som möjliggör större förståelse för olikheter och hur man bygger effektiva team.

Det kan användas ....

  • Individuellt, som en möjlighet till självinsikt och att utveckla sina resurser

  • För självinsikt och utveckling i ett arbetslag, en hjälp att förstå lagets resurser, men även uppmärksamma potentiella risker för t ex friktioner och missförstånd

  • För en ledare för att få djupare insikt i sitt ledarskap, samtidigt som kunskapen ökar om hur man motiverar och inspirerar sin grupp.

  • Som ett sätt att utveckla kommunikation, feedback, konflikthantering, ledarskap och grupputveckling

SDI-analysen kartlägger ditt motiverande värdesystem (MVS), d v s vad som behövs för att du ska känna dig värdefull. Du får även en uppfattning om ditt konflikthanteringsmönster.

GENOMFÖRANDE

Det finns många olika sätt att arbeta med SDI. Eftersom analysen finns i olika versioner skräddarsyr vi det som passar bäst för just dig och för ditt arbetslag.

SDI kan göras enskilt eller i grupp.

När vi arbetar i grupp får vi en utmärkt översikt över gruppens styrkor och kan ställa viktiga frågor, t ex:

  • ”Är det något vi saknar?”

  • ”Vad bör vi vara uppmärksamma på?”

  • ”Hur fungerar ledarskapet?”

  • ”Hur hanterar vi bäst våra motsättningar?

SDI kan vara en ingrediens i en längre utbildning, t ex en teambuilding. Analysen kan även genomföras separat under en halv-eller heldag.

Lär mer genom en föreläsning

Om ni önskar insikt och kunskap om teorin utan att göra själva analysen, kan det vara lämpligt med en föreläsning under t ex en kick-off, en konferens eller en utbildningsdag.

Föreläsningen ger användbara verktyg som ni kan använda på hemmaplan och garanterat många skratt! Det spelar ingen roll om ni är tio stycken eller femhundra.

Har ni möjlighet att avsätta en till två timmar och är nyfikna på SDI – pröva gärna föreläsningsalternativet. Ring mig eller maila, så diskuterar vi era specifika behov. Alla insatser skräddarsys!

 

UGL

Försvarets ledarskapskurs som passar alla nyckelpersoner på arbetsplatsen. Jag är sedan 25 år arrangör och handledarexaminator.

Föreläsningar

Vi erbjuder interna utbildningar eller föreläsningar inom ledarskap, teamutbildning, konflikthantering mm 

SDI

Ett utmärkt sätt att kartlägga såväl teamets som individernas styrkor för att få ökad förståelse för utveckling och ledarskap

Författarskap

Romaner, noveller och teaterpjäser - jag har skrivit i hela mitt liv och utbudet är brett. 

bottom of page