Utbildning

SDI KAN ANVÄNDAS:

  • Individuellt, som en möjlighet till självinsikt och att utveckla sina resurser
  • För självinsikt och utveckling i ett arbetslag, en hjälp att förstå lagets resurser, men även uppmärksamma potentiella risker för t ex friktioner och missförstånd
  • För en ledare för att få djupare insikt i sitt ledarskap, samtidigt som kunskapen ökar om hur man motiverar och inspirerar sin grupp.
  • Som ett sätt att utveckla kommunikation, feedback, konflikthantering, ledarskap och grupputveckling

SDI INSTRUMENT

SDI-analysen Standard Edition kartlägger ditt motiverande värdesystem (MVS), d v s vad som behövs för att du ska känna dig värdefull. Du får även en uppfattning om ditt konflikthanteringsmönster.

SDI-analysen Premium Edition kartlägger förutom MVS även beteendet. Du får en möjlighet att se om du beter dig på ett sätt som gör att du känner dig värdefull. Samtidigt får du en djupare insikt i hur du beter dig vid konflikter och huruvida detta beteende är funktionellt.

Feedback versionen av SDI hjälper dig att förstå hur andra uppfattar dig. Instrumentet mäter inte din kompetens eller färdighet, den visar hur omgivningen varseblir ditt beteende, något som är mycket viktigt för att du t ex ska kunna förbättra ditt ledarskap eller skapa bra relationer. Du kan genomföra analysen mellan två personer eller mellan en hel grupp av personer, t ex på en arbetsplats.

Expectations är ett utmärkt verktyg när förväntningarna kring en roll inte har kommunicerats, om de är otydliga eller är underlag för friktioner och konflikter. På ett icke-hotfullt sätt kan du få ta del av förväntningar och klargöra din egen arbetsroll. Såväl mottagare som givare förbättrar därmed sin relation och kan slippa missförstånd som ibland blir kostsamma.

GENOMFÖRANDE

Det finns många olika sätt att arbeta med SDI. Eftersom analysen finns i olika versioner skräddarsyr vi det som passar bäst för just dig och för ditt arbetslag.

SDI kan göras enskilt eller i grupp.

När vi arbetar i grupp får vi en utmärkt översikt över gruppens styrkor och kan ställa viktiga frågor, t ex:

  • ”Är det något vi saknar?”
  • ”Vad bör vi vara uppmärksamma på?”
  • ”Hur fungerar ledarskapet?”
  • ”Hur hanterar vi bäst våra motsättningar?”

Feedback mellan gruppens medlemmar kan vara ett utmärkt sätt att berika och vidareutveckla teamet.

SDI kan vara en ingrediens i en längre utbildning, t ex en teambuilding. Analysen kan även genomföras separat under en halv-eller heldag.

Lär mer genom en föreläsning

Om ni önskar insikt och kunskap om teorin utan att göra själva analysen, kan det vara lämpligt med en föreläsning under t ex en kick-off, en konferens eller en utbildningsdag.

Föreläsningen ger användbara verktyg som ni kan använda på hemmaplan och garanterat många skratt! Och det spelar ingen roll om ni är tio stycken eller femhundra.

Har ni möjlighet att avsätta en till två timmar och är nyfikna på SDI – pröva gärna föreläsningsalternativet.

Ring mig gärna, så diskuterar vi era specifika behov. Alla insatser skräddarsys!