SDI – Bakgrund

topp_självkänslaRAT – Relationship Awareness Theory

Elias Porter, en amerikansk forskare, arbetade i sin tidiga karriär med ungdomar från New Yorks slum. Han märkte snart att de ungdomar som trots fattigdom och misär insåg sitt självvärde, oftast tog sig bort från kriminalitet och droger och lyckades skapa sig ett bra liv.

När Porter fortsatte sin forskning vid Ohio University var hans första fråga: Hur kan man få alla människor att känna sig värdefulla?

Om vi känner oss värdefulla mår vi bättre, presterar bättre, jobbar bättre, får en rikare fritid och har lättare att hitta rätt i livet.

Porter förklarar sin forskning i en teori som han kallar RAT.

RAT – Relationship Awareness Theory bygger på att det finns olika sätt, beroende på personlighet, som vi känner oss värdefulla på. Porter definierar sju olika sätt men poängterar att vi har alla sätt inom oss. Vanligtvis föredrar vi dock en viss motiverande värdegrund.

Vanligtvis söker vi oss bort från situationer som gör ont, sårar eller nedvärderar oss och försöker istället hitta vårt egenvärde. Ibland har vi t o m behov av att försvara vår självkänsla. Men eftersom våra egenvärden uppnås på olika sätt, kan detta föranleda friktioner och konflikter i vår omgivning när olika beteenden krockar.

SVAGHETER ÄR EGENTLIGEN STYRKOR SOM VI ANVÄNDER PÅ FEL SÄTT I FEL SAMMANHANG

Porter förklarar att vi inte har några svagheter, men att vi behöver förstå och lära känna våra styrkor i syfte att använda dem på rätt sätt. Vi behöver också förstå att andra människor kan uppleva våra styrkor som irriterande, om dom själva har motstridiga behov och förväntningar.

IBLAND AGERAR VI PÅ ETT SÄTT SOM FÖRVÄNTAS AV OSS – INTE PÅ ETT SÄTT SOM VI EGENTLIGEN VILL VARA

Vi kan alla bära en ”mask” vid vissa tillfällen. Hot, förväntningar, rädsla för konflikter m.m. kan göra att vi anpassar vårt beteende. Om vi bär denna mask alltför ofta och aldrig får bekräftelse för vår egen, unika person kan detta resultera i såväl psykiskt som fysiskt lidande. Förutom det personliga lidandet kan arbetslaget även gå miste om en betydande resurs.

SDI – Strength Deployment Inventory

Genom analysverktyget SDI kan man kartlägga sitt motiverande värdemönster – med andra ord det beteende som gör att vi själva växer som individer och mår bra i oss själva. 20 enkla frågor kan ge dig svar på:

  • Varför har jag svårare att hantera vissa situationer ?
  • Varför tycks jag alltid irritera mig på vissa beteenden hos andra?
  • Hur kan jag, som gruppmedlem, hjälpa min grupp att utvecklas till ett moget arbetslag?
  • Hur kan jag, som ledare, förstå min ledarstil och samtidigt hjälpa mina medarbetare att växa?

….och mycket mer.

ALLA MÄNNISKOR BORDE FÅ VARA SIG SJÄLVA!
När vi blir respekterade för våra unika möjligheter och för den person vi egentligen är kan vi börja växa, utvecklas och hitta vårt egenvärde. Ju mer krav och förväntningar, ju hårdare pressat tidsschema, ju viktigare är det att inte tappa bort den värdefulla kärnan i varje person.

SDI sätter inte in folk i fack – det vore en kränkning mot allt det unika som varje människa står för

SDI tar bara fram styrkor – eftersom svagheter är styrkor som används vid fel tillfälle

SDI går förbi beteendet – tillbaka till den unika personligheten med alla möjligheter och styrkor som ibland varit outforskade

SDI förklarar att ingenting är ”dåligt” eller ”fel” – alla olikheter behövs och målet är att öka sitt självvärde.