UGL – Bakgrund

Sveriges mesta och bästa ledarskapskurs!

topp_ledarskap

Utveckling av Grupp och Ledare har i mer än tio år varit en av Sveriges mest uppskattade ledarskapsutbildningar. I många år har den även varit obligatorisk för befäl inom polis, militär och räddningstjänst. Mer än 100.000 personer har gått UGL och intresset växer för varje år.

Målsättning:

  • Individuell utveckling genom större självinsikt och ökat självförtroende.
  • Ökad effektivitet i en grupp genom respekt och förståelse för olikheter.
  • Kunna hantera konflikter, förbättra kommunikation och beslutsfattning.
  • Ge ökad kunskap om situationsanpassat ledarskap och gruppers utveckling.

Feedback är en viktig ingrediens i UGL.

Att hitta styrkor och förstå sina svagheter är viktigt för alla, men kanske speciellt för chefer och ledare. Självinsikt ökar även förmågan att förstå andra människors beteenden. Feedback är ett viktigt redskap i ledarskapet. Men det är också viktigt att det ges på rätt sätt.

I UGL får deltagarna möjlighet att träna upp sin kunskap i feedback och utvecklar därigenom även sin självinsikt.

Upplägg:
UGL–kursen hålls under fem dagar i en grupp med åtta till tolv deltagare och med två handledare som är utexaminerade av Försvarshögskolan.

Dagarna är krävande och kvällsarbete förekommer varje kväll. Det går därför inte att planera in andra aktiviteter under dagarna. Det är inte heller tillåtet att komma och gå under kursen.

Vilka bör gå UGL?
Kursen passar alla som arbetar med andra människor – chefer, projektledare, utbildare, lärare, vårdpersonal, säljare etc. Den passar lika bra för personer i ledande befattningar som för medarbetarna.

Handledare:
Alla handledare skall vara godkända av Försvarshögskolan. Övriga har alltså inte tillstånd att genomföra UGL-kurser. Det är många aktörer på marknaden och vi handledare som är måna om att behålla seriositeten i konceptet råder dig att kontakta högskolan för att säkerställa handledarnas kompetens.

Annika Banfield, som är handledare på kurserna i Mullsjö, är även certifierad handledarexaminator.