Coaching & Debriefing

topp_coachingCoaching

Det finns flera anledningar att skaffa sig en samtalspartner. Att vara chef kan ibland upplevas som ”ensamt”. Många gånger kan det kännas skönt att ha någon att bolla sina tankar med.

Ibland kan man behöva extra stöttning när man är på väg att söka nytt jobb, kanske inför det första chefsjobbet. Och ibland har problemen helt enkelt hopat sig hemma eller på jobbet. Det är just då en coach kan hjälpa till att inspirera och motivera, kanske hitta nya vägar och idéer.

En coach löser inte problemen åt dig. En coach hjälper dig istället att plocka fram dina egna svar, sporrar dig att hitta dina styrkor och hjälper dig med en handlingsplan.

Genom åren har jag fått förmånen att coacha såväl chefer som medarbetare. I flera fall har mina klienter fått just det där chefsjobbet hon sökt eller nått just de där framgångarna han hoppats på tack vare våra samtal.

Varje möte varar i en timme. Hur många möten som behövs hänger givetvis på målet och på dig själv. Ibland kan det räcka med tre eller fyra möten, ibland kan vi fortsätta regelbundet under ett halvår. Vissa föredrar att ha kontinuerlig kontakt av och till under loppet av flera år.

Debriefing

Debriefing går djupare än coaching. Debriefing innebär att hantera en traumatisk upplevelse som t ex en olycka, ett dödsfall eller en uppslitande skilsmässa. I vissa fall kan det behövas professionell hjälp och då kan debriefing vara ett första steg.

Jag har grundutbildning i debriefing och har skaffat mig flerårig erfarenhet från Räddningstjänsten, där debriefing av brandmän och räddningspersonal ingick i uppdraget.

Vill du veta mer om coaching och debriefing , hör gärna av dig!