Teamutveckling

topp_teamutvecklingDen bästa teamutvecklingen handlar om friskvård – inte sjukvård

De flesta av oss umgås med andra människor varje dag. Ibland arbetar vi med dem. Eller kanske är de våra studiekompisar, våra föreningsvänner eller rent av vår egen familj. Konflikter, missförstånd och irritationsmoment i dessa grupper leda både till ekonomiska kostnader och inre stress.

Gruppens utveckling beror på varje individs mognad. Den beror också på viljan att sträva mot samma mål. En grupp som beaktar medlemmarnas kompetens, bekräftar olikheter och har en tillåtande atmosfär lyckas oftast mycket bättre än gruppen där missunnsamhet, jagtänkande och maktutövande genomsyrar verksamheten.

När genomför man en teamutveckling?

Om det är möjligt rekommenderar jag en insats just när gruppen startas upp, t ex inför ett längre projekt eller då konstellationen har förändrats. Det kan också vara lämpligt i samband med chefsbyte. Ofta genomförs dessa insatser först när problemen i gruppen hopar sig, vilket kan innebära att det tar mycket längre tid och mer energi.

Vilka skall delta?

Alla i det befintliga teamet skall delta. Om chefen skall medverka eller inte brukar vara en fråga som kommer upp till diskussion. I de flesta fall rekommenderar jag att han/hon deltar. Men det kan finnas undantag, därför är det viktigt att belysa omständigheterna innan genomförandet.

Hur lång tid tar det?

Allt från en halvdag till en vecka eller ännu längre genom återkommande träffar. Först och främst måste vi klargöra vilket mål ni har i gruppen. Hur långt vill ni komma? Finns det specifika problem som skall hanteras? Är det gamla surdegar som skall upp till ytan? Vill ni ha en utbildning för att få nya verktyg? Och ibland är målet att helt enkelt ha roligt och få mer tid för varandra.

Det finns alltså många olika varianter av teamträning. Därför är det viktigt att samtala om era förväntningar innan insatsen.

Vad gör man på en teamutveckling?

Innehållet skräddarsys för varje team. Men det vanligaste är att vi går igenom vissa grundmoment, t ex konflikthantering, grupputveckling, kommunikation och självinsikt. Inte så sällan använder vi oss av SDI eller andra analyser. Teori varvas med gruppuppgifter och diskussioner. Ofta avslutar vi med en handlingsplan för framtiden. Många grupper väljer att genomföra utvecklingen i två steg, så att uppföljningen av handlingsplanen genomförs under steg II.

I team som har många orosmoment och relationsproblem vill jag gärna börja med att träffa var och en under privata samtal innan jag fastlägger innehållet.

Hör av dig, så diskuterar vi vad som kan lämpa sig just för din grupp!