Konflikthantering

topp_kommunikationKOMMUNIKATION & KONFLIKTHANTERING

Det är omöjligt att inte kommunicera

Vare sig du söker utveckling inom ledarskap, grupputveckling eller konflikthantering, så är kommunikation grunden. Vi kommunicerar varje dag: verbalt, genom vårt kroppsspråk och genom de symboler vi omger oss med. När denna kommunikation går fel kan det bli kostbart på en arbetsplats – såväl ekonomiskt som psykiskt. Och ibland slutar det i konflikter.

Utbildning i konflikthantering skall helst ske innan problemen uppstår. Det skall vara en förebyggande insats som syftar till att förhindra konflikter och att kunna åskådliggöra, analysera och lösa de ev. friktioner som finns.

Om problemen redan är ett faktum kan det vara lämpligt för teamet att åka iväg på en teamutveckling. Genom att tillföra teoretisk kunskap blandad med gruppuppgifter och diskussioner kan vi oftast lösa upp de konflikter som finns. Tillsammans utvecklar vi en handlingsplan för en fortsatt förbättring av relationerna.

Ett sätt att hantera problem mellan två eller flera personer i en arbetsgrupp kan vara att hjälpa just dessa individer att lyssna och kommunicera på ett moget sätt. Genom samtal och coaching bygger vi upp förståelse för situationen och hjälper de inblandade att själva, eller tillsammans med en medlare, hantera problemen.

Utbildning i konflikthantering kan ofta förhindra att konflikten går för långt eller ens uppstår. Vi samlas under en eller två dagar och går igenom grunderna för att skapa mogna, effektiva team och att förstå hur viktig kommunikationen är för relationerna.

Hör gärna av dig för ett förslag till en insats.