Konsulter

Naturligtvis är det inte bara jag själv som genomför insatser för mina kunder. Det är viktigt att kunna erbjuda en bred kompetens, samtidigt som det måste finnas beredskap för större projekt där många konsulter är verksamma. Om utbildaren råkar bli sjuk ska det också finnas ersättare. Vi som jobbar i nätverket har alla egna företag. Vid förfrågningar bedömer jag vilken konsult som skulle kunna leverera den bästa lösningen för kunden. I vissa fall betyder det att jag själv avstår till förmån för någon av mina kollegor. I nätverket är vi ett tjugotal konsulter och föreläsare som samverkar. Här nedan ser du tre av mina kollegor. Det finns alltid RÄTT kompetens och RÄTT utbildare / föreläsare för att tillgodose dina behov! Och vi är alltid tillräckligt många för att kunna genomföra ett större uppdrag.

Jan Lindholm

Jan Lindholm bor i Eksjö, Småland och har lång erfarenhet av UGL. Han genomför varje år ett flertal UGL-kurser. Som konsult har Jan haft uppdrag för ledare och ledningsgrupper samt för medarbetare och deras arbetsgrupper. Uppdragen har bl a gällt bättre samarbete och kommunikation, högre kvalitet samt effektivare ledare och ledningsgrupper.

Jan har i många år arbetat som rektor och även byggt upp verksamheten i en specialskola. Han har också en ansvarsfull befattning inom kommunalpolitik.

Jan-Lindholm
Benny Dahlqvist

Benny Dahlqvist från Halmstad har varit yrkesofficer i 26 år. Sedan 1997, då han lämnade Flygvapnet, har han drivit sitt företag DeQu Konsult. De sista 13 åren i försvaret arbetade Benny på officershögskolan med bl a ledarskap, pedagogik, krishantering och organisationsutveckling vilket gett honom en stabil grund att stå på inför sina nuvarande uppdrag. Benny arbetar idag i huvudsak med BBSL, chefs-och ledarutveckling samt teambuilding.

benny
Olof Röstin

Olof Röstin har en bakgrund som reservofficer, har studerat bl a beteendevetenskap på högskolan och därefter utbildat sig inom UGL och SDI. Olof driver Procus Kundpartner i Ramlösa, Skåne och genomför varje år ett flertal UGL-kurser samt andra insatser för ledare och medarbetare.

olof