Säkerhetsarbete

C:a en person i veckan dör i arbetsrelaterade olyckor i Sverige. De flesta av dessa olyckor beror på ett felaktigt beteende och kunde alltså enkelt ha undvikits. Olyckor och skador kostar företagen en ansenlig mängd pengar – men det är inget mot vad de kostar för enskilda individer när det gäller lidande, sorg och smärta. Detta lidande kan inte mätas. Men det kan ofta förebyggas.

BBSL – Beteende Baserad Säkerhet & Ledarskap Tillsammans med två kollegor erbjuder jag ett unikt koncept för att reducera olyckor och incidenter. BBSL har sitt ursprung i England (Behaviour Based Safety Leadership) och har använts på många företag med stor vinst för såväl individ som organisation. Målet är att varje individ ska förstå sitt ansvar i att förebygga olyckor samt få träning i att identifiera farliga beteenden och risker. Arbetsplatsen skall tillhandahålla den säkerhetsutrustning som krävs, men det är alltid den enskilda individens ansvar att använda sig av den.

Utbildning Genom grundutbildningen vill vi förändra eller förstärka deltagarnas förståelse för säkerhetsarbete och skapa en känslomässig process som syftar till ett säkrare beteende. För att kunna fortsätta denna process på arbetsplatsen genomför vi sedan coachutbildningar enligt BBSL:s unika koncept. Utbildningen kombinerar säkerhetsarbete med ledarskap. Om chefs-och ledarskapet fungerar dåligt är det mycket större risk för olyckor. Vi inkluderar därför en grundläggande kunskap om grupper, konflikthantering och ledarskap. BBSL finns som färdigt koncept men skräddarsys alltid efter varje företags önskemål.

Öppna kurser Vi vet att många arbetsplatser är nyfikna på denna unika utbildning och kommer därför så småningom att erbjuda öppna kurser runtom i landet. Kursen kommer att vara en dag och lämpa sig för såväl chefer som medarbetare. Vi återkommer med mer information inom en nära framtid.

Referenser Under 2006 – 2008 har vi genomfört BBSL på Astra Zeneca. Kontakta oss gärna för mer referenser.

Vi är de enda i Sverige som genomför BBSL utbildningar

benny janne
Benny Dahlqvist Janne Runnström